IMG_3407

Samen

Als school zijn we een minimaatschappij waarin kinderen met plezier van en met elkaar leren. Iedereen doet ertoe: kinderen, ouders en leerkrachten. Samen creëren we een veilige omgeving, waarin we elkaar helpen, ondersteunen en respecteren.

Een veilige groep

We willen de kinderen een veilig en harmonieus leef- en leerklimaat bieden. Pas dan kunnen zij hun individuele talenten zo goed mogelijk ontwikkelen. We werken met de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren. Kwink is een goed doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. De methode leert kinderen ook over mediawijsheid en burgerschap.

Samen met ouders

Een goede relatie tussen school en ouders is heel belangrijk. Wij willen ouders graag betrekken bij én verbinden met het onderwijs op school. Door open te staan voor elkaars ideeën en naar elkaar te luisteren zorgen we voor een goede samenwerking.

IMG_3689

Openbare identiteit

Als openbare basisschool brengen we verschillende opvattingen bij elkaar en laten we kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in gesprek gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. We leren kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden, en vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.