IMG_3642

Groeien

IKC Klimboom zet zich met grote deskundigheid en betrokkenheid in voor de optimale ontwikkeling van kinderen. We bieden onze lesstof op meerdere niveaus aan en investeren in een goede instructie.

Stevige basis

De vakken taal, lezen en rekenen vormen een stevige basis. Daarnaast geven we inhoud aan zaakvakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde, door thematisch onderwijs met gevarieerde werkvormen. Zo maken we de leerlingen nieuwsgierig, komen zij tot nieuwe inzichten en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden. Hier gebruiken we de methode Faqta voor.

Faqta

De wereld naar de kinderen in de klas brengen! Daar draait het bij Faqta om. Wereldoriƫntatie in het basisonderwijs zorgt ervoor dat kinderen de wereld om zich heen gaan begrijpen, door te leren over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Deze vakken komen in elk wereldoriƫntatiethema van Faqta samen aan bod.

Faqta werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Verrassen - iedere les start met een prikkelende vraag.
  • Ontdekken - kinderen ontdekken in groepjes meer over het onderwerp.
  • Coachen - de leerkracht inspireert de groepjes door persoonlijke aandacht.
  • Doen - kinderen passen toe wat ze geleerd hebben.
  • Verdiepen - kinderen verrijken ieder thema met een eigen onderzoek.
  • Afsluiten - kinderen delen wat ze geleerd hebben.