IMG_3730

Missie en visie

Op IKC Klimboom creƫren wij een veilig en gezond onderwijsklimaat voor iedereen, waarbinnen kinderen, leerkrachten en ouders optimaal kunnen functioneren en een positieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het kind. Hierdoor heeft elk kind de ruimte om persoonlijke groei door te maken en wordt de actieve leerhouding bevorderd.

Bij ons op school vinden we het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om zich zowel cognitief als sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Wij gaan uit van de eigenheid van het individuele kind, waarbij we aandacht hebben voor de specifieke mogelijkheden en behoeften.

Met een positieve houding stimuleren wij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij kinderen. Ze leren zelf keuzes te maken en de verantwoordelijkheid te dragen voor de gemaakte keuzes. Kinderen weten wat er van ze verwacht wordt door het bieden van structuur en duidelijke daltonafspraken. Ze groeien door het vertrouwen dat wij in ze hebben. Iedereen wordt benaderd vanuit een houding van wederzijds respect en waardering voor elkaar, wat in het schoolklimaat tot uiting komt. Wij brengen kinderen in contact met de buitenwereld door die naar binnen te halen en hierbij respect voor de natuur te hebben.