download (1)

Ons team

0AAA7200-team-1

De kinderen vormen voor ons het middelpunt van de school. Ons team stemt af op hun verschillende onderwijsbehoeften.

De leerkrachten op onze school zijn enthousiast, vernieuwend en staan vierkant achter ons daltononderwijs. Samen leggen we de nadruk op onderwijs dat sprankelend, uitdagend en betekenisvol is binnen een aantrekkelijke en professionele leer- en werkomgeving. We geven zelf hierbij het goede voorbeeld. Door het volgen van teamscholing, studies en cursussen zijn de leraren continu in ontwikkeling. Binnen het team wordt individuele expertise met elkaar gedeeld. We werken met vakleerkrachten, met expertise op hun eigen gebied, en we leren van elkaar. Op deze manier maken we het met en voor de kinderen iedere dag samen een beetje beter.

Leerkrachten

Adviseurs Onderwijs & Kwaliteit

Onderwijs Ondersteunend Personeel

Vakleerkrachten

Ondersteunend Personeel

Conciërge

Directie onderwijs