IMG_3446

Integraal kindcentrum

Dalton IKC Klimboom is een bruisend, modern integraal kindcentrum waar we zorgen voor een natuurlijke overgang van kinderopvang naar basisonderwijs. Wij vormen één team en werken vanuit één gezamenlijke daltonvisie op hoe kinderen spelen, zich ontwikkelen en leren.

Ons kindcentrum bevindt zich in een modern gebouw in het hart van Zoetermeer. Onze openbare basisschool wordt door ouders ervaren als open, ontspannen en gestructureerd. Een plek waar kinderen elkaar kennen, ontmoeten, samen spelen, verantwoordelijkheid durven nemen en zich optimaal ontwikkelen.

Met plezier naar school

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Wij zijn trots op onze kinderen, hebben vertrouwen in ze en wij ervoor zorgen ervoor dat iedereen zich gezien voelt. Het dynamische, enthousiaste en betrokken team heeft hoge verwachtingen van de kinderen. Wij dagen ze uit en leren ze zelf na te denken. Je kind leert bij ons goed samenwerken en wordt steeds zelfstandiger.

Daltonvisie

Vanuit onze daltonvisie leren we de kinderen:

  • samen te werken, elkaar complimenten te geven en elkaars talenten te herkennen;
  • oplossingsgericht te denken en oplossingsgerichte vaardigheden te ontwikkelen;
  • zelfvertrouwen te hebben en trots te zijn;
  • te reflecteren op eigen en andermans handelen;
  • zelfdenkende individuen te worden;
  • op te komen voor zichzelf en zichzelf te presenteren.

Wij doen geen daltononderwijs, wij zijn dalton! De slogan van IKC Klimboom luidt dan ook: Samen groeien naar zelfstandigheid.