IMG_3411

Aanmelden

Heb je een goed beeld van onze school en wil je jouw kind aanmelden? We vertellen je graag alles over ons aannamebeleid.

De laatste jaren is het leerlingenaantal op IKC Klimboom sterk toegenomen. Kinderen en hun ouders weten onze school te vinden. Dat is een mooie erkenning en daar zijn we met recht trots op.

Omdat niet alle groepen in ons hoofdgebouw gehuisvest kunnen worden, werken we sinds een aantal jaar met een leerlingplafond. Door de aanname van leerlingen meer te reguleren verwachten we over enkele jaren geen gebruik meer te hoeven maken van de dependance. Een leerlingplafond houdt in dat we een beperkt aantal kinderen een plek kunnen bieden.

Aanmeldformulier

Aanmelden op onze school kan vanaf 3 jaar. Als je besluit je zoon of dochter aan te melden, dan is het goed om te weten dat wij werken met vaste aanmeldperiodes. Voor de kans op toelating maakt het niet uit of je op de eerste of de laatste dag van de aanmeldperiode het formulier inlevert. Alle kinderen die worden aangemeld binnen één aanmeldperiode worden gelijk behandeld.

Met alle ouders die een aanmeldingsformulier hebben ingevuld, wordt contact opgenomen. Hierna hoor je of we je kind een plek kunnen bieden. Bij het plaatsen hanteren we een aantal voorrangsregels.

Voorrangsregels

De school gebruikt bij de schoolloting drie verschillende voorrangsregels: eerst plaatsten we de kinderen die voldoen aan de eerste voorrangsregel; wanneer er daarna nog plek is, worden de kinderen die voldoen aan de tweede voorrangsregel geplaatst; enzovoort. De voorrangsregels zijn geen garantie voor plaatsing. Als er daarna nog plaatsen over zijn, wordt er geloot tussen de kinderen die geen gebruik maken van de voorrangsregels.

Zij-instroom

Elk schooljaar bepaalt de directie van IKC Klimboom in samenspraak met de Adviseurs Onderwijs & Kwaliteit in welke groepen er wel/geen zij-instromers geplaatst kunnen worden. Daarbij zijn de volgende criteria opgesteld:

1. De beschikbare ruimte
2. De groepsgrootte a.d.h.v. de zorgbehoefte
3. Ordeverstoring

Op basis van deze criteria kunnen kinderen worden geweigerd of op een wachtlijst worden geplaatst. Bij het plaatsen op een wachtlijst worden verschillende voorrangsregels gehanteerd welke eerder in dit beleidsstuk zijn toegelicht. Wanneer een kind niet op IKC Klimboom geplaatst kan worden, zal de school, indien gewenst, assisteren in het vinden van een andere basisschool.

Schooljaar 2023/2024 hebben wij, passend bij de hierboven genoemde criteria, nog plek in de volgende groep:

  • Groep 8

In alle overige groepen zijn geen beschikbare plekken en zal worden doorverwezen naar andere scholen in de buurt.