IMG_3411

Aanmelden

Heb je een goed beeld van onze school en wil je jouw kind aanmelden? We vertellen je graag alles over ons aannamebeleid.

De laatste jaren is het leerlingenaantal op IKC Klimboom sterk toegenomen. Kinderen en hun ouders weten onze school te vinden. Dat is een mooie erkenning en daar zijn we met recht trots op.

Omdat niet alle groepen in ons hoofdgebouw gehuisvest kunnen worden, werken we sinds een aantal jaar met een leerlingplafond. Door de aanname van leerlingen meer te reguleren verwachten we over enkele jaren geen gebruik meer te hoeven maken van de dependance. Een leerlingplafond houdt in dat we een beperkt aantal kinderen een plek kunnen bieden.

Aanmeldformulier

Aanmelden op onze school kan vanaf 3 jaar. Als je besluit je zoon of dochter aan te melden, dan is het goed om te weten dat wij werken met vaste aanmeldperiodes. Voor de kans op toelating maakt het niet uit of je op de eerste of de laatste dag van de aanmeldperiode het formulier inlevert. Alle kinderen die worden aangemeld binnen één aanmeldperiode worden gelijk behandeld.

Met alle ouders die een aanmeldingsformulier hebben ingevuld, wordt contact opgenomen. Hierna hoor je of we je kind een plek kunnen bieden. Bij het plaatsen hanteren we een aantal voorrangsregels.

Voorrangsregels

De school gebruikt bij de schoolloting drie verschillende voorrangsregels: eerst plaatsten we de kinderen die voldoen aan de eerste voorrangsregel; wanneer er daarna nog plek is, worden de kinderen die voldoen aan de tweede voorrangsregel geplaatst; enzovoort. De voorrangsregels zijn geen garantie voor plaatsing. Als er daarna nog plaatsen over zijn, wordt er geloot tussen de kinderen die geen gebruik maken van de voorrangsregels.