Halen en Brengen vanaf 11 mei

Beste ouders/verzorgers,

U heeft van de leerkrachten afgelopen maandag de indeling gekregen wanneer uw kind naar school gaat. (A-groep / B-groep). In dit bericht staat hoe alles werkt rondom het halen en brengen van uw kind.

De leerkracht heeft in dit bericht ook een startijd en eindtijd aangegeven. De helft van de groep start om 8.15u en de andere helft om 8.30u. Belangrijk is dat u zich houdt aan deze starttijden. De tijden luisteren erg nauw dus het is belangrijk dat u op tijd uw kind naar school brengt. Ondanks dat de helft van de kinderen naar school gaat is het belangrijk dat de snelheid bij het halen en brengen erin blijft. Houdt u 1,5m afstand tot andere volwassenen, kom op tijd en vertrek weer snel.

Komt u ook zoveel als dit mogelijk is lopend naar school. Wanneer u op de fiets komt kunt u uw fiets niet op het schoolplein parkeren. Zoekt u dan een plek iets verder van het schoolplein en loop samen het laatste stukje. Kinderen kunnen hun fiets wel op het schoolplein in de fietsenstalling kwijt. Komt u met de auto, parkeert u ook dan zo veel mogelijk iets verder weg en loop het laatste stukje. U kunt ook gebruik maken van de kiss-and-ride-zone om uw kinderen uit de auto te laten gaan. Probeert u dan zo kort mogelijk hier gebruik van te maken zodat er een snelle doorstroom is.

Op het schoolplein worden deze week verschillende looproutes en vakken aangebracht met betonverf. Het schoolplein en de school zijn niet toegankelijk voor ouders, met uitzondering van de kleutergroepen. Buiten het schoolplein hebben we ook enkele éénrichtingsroutes gemaakt. Ter verduidelijking is een plattegrond gemaakt die u vindt in de bijlage.

Hieronder worden de richtlijnen voor het halen en brengen per groep uitgelegd, ook hier ter verduidelijking kunt u de plattegrond in de bijlage gebruiken.

Groep 1/2a:

Brengen (8.15u of 8.30u):

Aan de buitenkant van het lokaal van groep 1/2a is een vak gemaakt. De leerkracht staat in dit vak. U kunt via de looprichting langs dit vak lopen en uw kind afgeven bij de leerkracht. U verlaat het schoolplein via de looprichting.

Einde schooldag (14.30u of 14.45u):

Buiten het vak van groep 1/2a op het schoolplein kunt u wachten. Probeert u zich zoveel mogelijk als ouder te verspreiden rondom dit vak. De leerkracht stuurt vanuit het lokaal uw kind naar uw toe wanneer u aankomt lopen. Daarna zo snel mogelijk het schoolplein verlaten.

Groep 1/2b, 1/2c en 1/2d:

Brengen (8.15u of 8.30u):

Aan de achterkant van de school is een looproute gemaakt. U betreedt het schoolplein via de achterkant van het schoolplein. De voorkant van het schoolplein mag u niet betreden. Wanneer u van die kant komt loopt u via de looproutes buiten het schoolplein naar de achterkant van de school. U kunt uw kind via de looproute gemarkeerd op de achterkant van het schoolplein afgeven bij het lokaal van uw kind, en verlaat het schoolplein volgens de looproute via het grasveld. Afscheid nemen van uw kind bij het lokaal dient spoedig te verlopen, aangezien de ouders van de kleutergroepen via dezelfde looproute (eenrichtingsverkeer) gebruik maken.

Einde schooldag (14.30u of 14.45u):

De leerkracht staat bij de deur aangrenzend aan het schoolplein. Ouders wachten op het grasveld. Wanneer de leerkracht de ouder ziet, loopt het kind onder aanwijzing van de leerkracht naar de ouder. De ouders verlaten zo snel mogelijk het grasveld via de looproutes.

Groep 3a / 3b:

Brengen (8.15u of 8.30u):

Aan de voorkant van de school zijn vakken gemaakt voor groep 3a en groep 3b. (op de hoek van de Nesciohove en de kiss-and-ride-zone. De leerkracht staat bij aanvangstijd in deze vakken. U kunt uw kind vanaf de stoep naar het vak laten lopen. De leerkracht staat van 8.15u tot 8.30u in het vak. Wanneer zowel de 8.15u-groep en de 8.30u-groep aanwezig zijn loopt de leerkracht één keer met de groep naar binnen. Zij gebruiken hiervoor de nooduitgang aan de zijkant van de school.

Einde schooldag (14.30u of 14.45u):

De leerkracht loopt om 14.30u via de nooduitgang aan de zijkant van de school door het hek naar het vak. U kunt rondom dit vak gaan staan. Wanneer de leerkracht uw kind ziet loopt het kind naar u toe en verlaat u spoedig het schoolplein.

Groep 4:

Brengen (8.15u of 8.30u):

Aan de achterkant van de school is een looproute gemaakt. De kinderen van groep 4 betreden zelf het schoolplein via de achterkant van de school. U neemt daar afscheid en kunt even wachten totdat u ziet dat uw kind binnen is.

Einde schooldag (14.30u of 14.45u):

De leerkracht staat bij de deur aangrenzend aan het schoolplein. Ouders wachten op het grasveld. Wanneer de leerkracht de ouder ziet, loopt het kind onder aanwijzing van de leerkracht naar de ouder. De ouders verlaten zo snel mogelijk het grasveld via de looproutes.

Groep 5a, 5/6b, 6b:

Brengen (8.15u of 8.30u):

De leerlingen lopen zelfstandig vanaf de stoep aan de voorkant van de school (bij de kiss-and-ride-zone) naar het vak op het schoolplein. De leerkracht staat van 8.15u tot 8.30u in het vak. Wanneer zowel de 8.15u-groep en de 8.30u-groep aanwezig zijn loopt de leerkracht één keer met de groep naar binnen via de hoofdingang.

Einde schooldag (14.30u of 14.45u):

De leerkracht loopt met de kinderen naar hetzelfde vak op het schoolplein. De kinderen verlaten zelfstandig het schoolplein. U kunt buiten het schoolplein wachten. Een tip is om met uw kind een plaats af te spreken waar u wacht, zodat uw kind daar zelfstandig naar toe kan lopen. U kunt de gehele stoep aangrenzend aan de gymzaal en het huizenblok gebruiken.

Groep 7 en 8:

Met basisschool de Buytenkans zijn goede afspraken gemaakt. Ook zij gaan hele dagen met halve groepen naar school. We hebben ook afspraken gemaakt over het halen en brengen. Op het schoolplein maken zij vakken waar leerlingen worden gebracht. De leerkrachten gaan in één keer met de halve groep naar binnen. De ingang waar groep 7 en 8 gebruik van maken wordt alleen door groep 3 van de Buytenkans gebruik van gemaakt. Zowel onze groepen 7 en 8 als de groep 3 van de Buytenkans lopen in één keer gezamenlijk met de leerkracht naar binnen en komen elkaar daarbij niet tegen. Tevens worden dezelfde afspraken gehanteerd als op de Klimboom rondom het schoolplein. Kom zoveel mogelijk lopend, houdt afstand en kom op tijd.

Brengen (Groep 7: 8.15u, groep 8: 8.30u):

De leerkracht staat bij de fietsenstalling van groep 7 en 8. De kinderen verzamelen daar om 8.15u. De leerkracht loopt met de gehele groep samen naar het lokaal.

Einde schooldag (groep 7: 14.30u, groep 8 14.45u):

De leerkracht loopt met de gehele groep naar de fietsenstalling en vanuit daar gaan ze naar huis. Als u uw kind komt ophalen kunt u daar wachten. Houdt u daarbij genoeg afstand tussen andere ouders.

Te laat:

Wanneer u te laat bent kunt u gebruik maken van de hoofdingang. U belt aan en uw kind wordt dan door een medewerker van school naar het juiste lokaal gebracht. Ook op andere momenten waarop u uw kind komt brengen of halen buiten de start en eindtijden van de school, worden de kinderen gebracht en gehaald door medewerkers bij de hoofdingang.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met de leerkracht.

Met vriendelijke groet,

Bas Vernooij

Groep 6 leest!!

De challenge van afgelopen week was onder andere een gekke leesfoto maken. Je kan tenslotte overal lezen! Iedereen heeft een leuke foto ingeleverd en zoals beloofd hierbij de collage!

Corona: Informatie rondom thuiswerken, opvang en communicatie

Beste ouders, 

 Het is een turbulente tijd. Binnen een paar dagen hebben we als school heel veel moeten regelen. Er komen elke dag nieuwe dingen bij waar we tegenaan lopen over bijvoorbeeld de wijze van communiceren, het werk dat moet worden gemaakt, hoe we contact houden met ouders en onze leerlingen en ga zo maar door. We hebben een aantal afspraken gemaakt hoe we hiermee omgaan. Hieronder een overzicht van onze afspraken; 

 Thuiswerken van de leerlingen: 

 • Elke vrijdag wordt er voor de week erna door de leerkrachten gemaild wat het werk van de week erna is aan ouders. 
 • De afgelopen dagen hebben verschillende leerkrachten geëxperimenteerd met verschillende vormen van onderwijs op afstand. We hebben vanochtend tijdens onze (online) teamvergadering geprobeerd dit nader tot elkaar te brengen. We hebben gekozen om voor elke groep (3 t/m 8) de aankomende week een Microsoft Team aan te maken waarin alle kinderen met elkaar kunnen chatten over schoolwerk, waar een link staat naar een online map waar al het werk en de weektaak staat, en waar er met de kinderen individueel of met groepjes video-gebeld kan worden. Dit is voor de leerkrachten allemaal erg nieuw, maar we doen ons best om dit voor elkaar te krijgen en hier iets van te maken. Binnen een paar dagen zal dit voor iedere groep aangemaakt moeten zijn en kunt u hier bericht over ontvangen van de leerkracht. 
 • Elke dag tussen 10.00u/11.00u en tussen 14.00u/15.00u is het mogelijk voor de leerlingen om contact met de leerkracht te krijgen. Het kan zijn dat dit soms niet lukt, maar we doen ons best om dat voor elkaar te krijgen. 
 • Groep 5, 7 en 8 werken met onlinesoftware van Snappet en groep 6 gaat ook werken met online software van Gynzy. De opdrachten kunnen kinderen op een computer of telefoon maken. Mocht het niet lukken of loopt u tegen problemen hierbij aan, neemt u dan via de mail contact op met de leerkracht. 

 

Communicatie naar ouders:  

 • De aankomende week zal de leerkracht van alle kinderen vanaf 5 jaar even contact opnemen met ouders hoe het thuiswerken gaat. Wat gaat er goed, waar lopen ouders of kinderen tegenaan enz.  
 • Wanneer u een vraag heeft voor de leerkracht, geeft u dat dan via de mail aan. Tussen 10.00u/11.00u en tussen 14.00u/15.00u proberen de leerkrachten dan telefonisch contact met u te zoeken als u daar behoefte aan heeft of ontvangt u een email van de leerkracht. 
 • De leerkracht geeft minimaal 1 keer per week een update vanuit de groep. Mocht u een leuke foto hebben van dat uw kind aan het werk is, kunt u deze delen in de groepsapp van uw klas, en/of deze naar de juf mailen. Zij kunnen deze dan in deze wekelijkse update verwerken.  
 • Mocht u een vraag voor de directie of intern begeleider hebben, dan kunt u via onderstaande mailadressen contact opnemen. Wij zullen dan ook zo snel mogelijk per mail of telefonisch contact met u opnemen. Zo staat op afstand nog steeds onze deur voor u open.  

 

Opvang

 • Als u een vitaal beroep heeft die valt onder de beroepen op de lijst die door de rijksoverheid opgesteld is en u geen opvang kunt regelen, zal de school open zijn om uw kind op te vangen. Omdat het voor ons van groot belang is om te bepalen hoeveel mensen we op school nodig hebben, is het fijn als wij zo spoedig mogelijk weten wanneer uw kind aanwezig zal zijn. Mocht u onder voorbehoud een plekje nodig hebben, dan weten we dat graag ook zo spoedig mogelijk. U kunt dit doorgeven door het formulier ‘inventarisatie opvang tijdens Coronavirus’ in te vullen (dat u eerder hebt ontvangen) en te mailen naar klimboom@opoz.nl. Mocht er toch een wijziging nodig zijn in de loop van de week of uw kind komt toch niet, kunt u dat ook mailen naar hetzelfde mailadres. Voorwaarde voor opvang is natuurlijk wel dat uw kind geen (milde) verschijnselen heeft als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, anders verzoeken we u uw kind alsnog thuis te houden.  
 • Wanneer uw kind op school komt omdat u een vitaal beroep uitoefent, laat uw kind dan het werkpakket mee naar school nemen. Op school is er dan gelegenheid om het te maken. 
 • Wanneer uw kind op school komt omdat u een vitaal beroep uitoefent, geeft u dan een tussendoortje, een lunch en drinken mee. Deze worden niet door school verzorgt.  

 

Rapporten: 

Nog niet alle ouders/kinderen hebben de rapporten kunnen ophalen. De rapporten die nog op school zijn worden nog langs gebracht en in de brievenbus gestopt.  

 

Voortgangsgesprekken; 

Mocht u nog behoefte hebben aan een voortgangsgesprek, kunt u dit aangeven via de mail. We zullen dan een telefonische afspraak inplannen. U wordt dan gebeld via een anoniem nummer. 

 

U kunt ons team bereiken via de volgende mailadressen: 

Groep 1/2a: m.vantoor@opoz.nl 

Groep 1/2b: n.miegel@opoz.nl 

Groep 1/2c: j.schrijver@opoz.nl / j.keller@opoz.nl 

Groep 1/2d: m.klos@opoz.nl 

Groep 3a: f.denblanken@opoz.nl / a.scheuierman@opoz.nl 

Groep 3b: k.yperlaan@opoz.nln.spruijt@opoz.nl 

Groep 4: m.deleeuw@opoz.nl 

Groep 5/6: s.vanleeuwen@opoz.nl 

Groep 5: d.peters@opoz.nl 

Groep 6: r.hazelaar@opoz.nl / e.lazet@opoz.nl 

Groep 7: a.oldenmenger@opoz.nl 

Groep 8: c.janssen@opoz.nl / a.barel@opoz.nl 

Directie: b.vernooij@opoz.nl / m.vermeer@opoz.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Bas Vernooij 

Daltondag HULP GEZOCHT!

Wij zijn op zoek naar hulpouders, hulpgrootouders of ooms en tantes of grote broers of zussen die willen helpen tijdens de Daltondag op 20 maart 2020. Deze dag zullen er voor alle groepen workshops georganiseerd worden. Zonder uw hulp kan deze hele leuke dag helaas niet doorgaan. De workshops die georganiseerd zullen worden zijn o.a. dans, muziek, koken, knutselen, sport, techniek. Wilt u bij 1 van de workshops helpen geeft u zich dan op via e-mailadres m.vvliet@opoz.nl. U mag ook reageren onder dit bericht, dan nemen wij contact met u op.

De workshops voor de peuters en kleuters zullen plaatsvinden in de ochtend en die voor de groepen 3 t/m 8 in de middag.

We hopen er met uw hulp een leuke en leerzame dag van te maken!

Nieuw daltonplein

Wij hebben een aantal nieuwe meubels op het daltonplein. Het ziet er wat huiselijker uit en de banken worden ook al goed gebruikt!

Snel naar