Uw kind aanmelden

Heeft u een goed beeld van onze school en wilt u uw kind aanmelden? Dan kunt u het aanmeldingsformulier opvragen bij of bellen met onze directeur Bas Vernooij op nummer (079) 351 76 86.

Inloopochtend kleuters

U kunt met uw kind langskomen tijdens een van onze inloopochtenden (zie agenda) voor een eerste kennismaking met de school.

Procedure na aanmelding

De start op de basisschool kan voor uw kind best spannend zijn. Op IKC Klimboom doen we er alles aan om de overgang zo soepel mogelijk te maken. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier spreken we een aantal wenmomenten af voor het vierde jaar. Dit kan een dag of een dagdeel zijn, afhankelijk van uw wensen.

In groep 1 komt de leerkracht een keer op huisbezoek om de leerling ook in de eigen omgeving te leren kennen.

Snel naar