Een veilige omgeving

IKC Klimboom wil de kinderen een veilig en harmonieus leef- en leerklimaat bieden. Pas dan kunnen zij hun individuele talenten zo goed mogelijk ontplooien. We streven ernaar dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich geaccepteerd, gerespecteerd en gewenst voelen.

Ruimte, structuur en vertrouwen

Wij geloven in de eigenheid van een kind. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Kinderen groeien door het vertrouwen dat anderen in hen hebben en door het vertrouwen in zichzelf. Om zich goed te ontwikkelen hebben kinderen ruimte en structuur nodig. In zo’n veilige omgeving voelen ze zich uitgenodigd om te ervaren, te onderzoeken en te ontdekken. 

Actief burgerschap

De kinderen van nu groeien op in een samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden en culturen leven. Door middel van projecten en lessen laten we de kinderen kennismaken met de diversiteit van de maatschappij. Ze worden uitgedaagd om na te denken over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Snel naar