Een goede school kiezen

U wilt als ouder het beste voor uw kind en een school die bij uw kind past. Scholen verschillen van elkaar op het gebied van identiteit, onderwijsvisie, organisatie en sfeer. We nodigen u en uw kind(eren) dan ook van harte uit om een kijkje te nemen in onze daltonschool. 

Binnen IKC Klimboom werken het primair openbaar onderwijs Zoetermeer en kinderopvang De Drie Ballonnen structureel met elkaar samen. Door te werken vanuit één visie ontstaat een sterke doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. 

Daltonvisie

Wij werken vanuit een Daltonvisie en leren de kinderen:
- Samen te werken, complimenten te geven en elkaars talenten te herkennen;
- Oplossingsgericht te denken en oplossingsgerichte vaardigheden te ontwikkelen;
- Zelfvertrouwen te hebben en trots te zijn;
- Te reflecteren op eigen en andermans handelen;
- Zelfdenkende individuen te worden;
- Op te komen voor zichzelf en zichzelf te presenteren.

In de praktijk betekent dit dat we goed kijken naar wat uw kind nodig heeft. Onze medewerkers laten kinderen kind zijn en dagen hen uit. In partnerschap met de ouders en de leerling wordt de ontwikkeling begeleid. Dit begint al bij de kinderopvang. Passend bij de leeftijdsfase krijgen kinderen steeds meer de regie over hun eigen ontwikkeling. 

Met plezier naar school

IKC Klimboom biedt een veilige schoolomgeving, waar ieder kind zich zelfstandig kan ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat. Ouders ervaren onze school als open, ontspannen en gestructureerd. Een plek waar kinderen elkaar kennen, samen spelen, verantwoordelijkheid durven nemen en zich optimaal ontwikkelen.

U bent van harte welkom om met uw kind(eren) de sfeer te proeven en ons mooie moderne IKC in werking te zien. 

Snel naar