Daltononderwijs

Voor ons is ieder kind uniek. In ons onderwijs staan daarom de daltonkernwaarden; samenwerken, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectie centraal.

Samenwerken

Op IKC Klimboom stimuleren we leerlingen om samen te werken. Zo leren ze van en met elkaar. Kinderen leren naar elkaar te luisteren, een eigen mening te formuleren en respect te tonen. Ook ontwikkelen ze eigen talenten en onderzoeken ze hun taak of rol in de groep. 
Door groepsdoorbrekende activiteiten stimuleren we de eenheid in de school. Kinderen uit de bovenbouw werken bijvoorbeeld als kleutermaatje samen met kinderen uit de onderbouw. Iedereen kent elkaar op de Klimboom!

Verantwoordelijkheid 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en oplossingsgericht te denken en onderzoekende vaardigheden te ontwikkelen. Het team geeft ze het vertrouwen en de vrijheid om eigen keuzes te maken. Samen buitenspelen is hier een mooi voorbeeld van. In de pauze zijn er wisselend twee kinderen pleinwacht. Zij dragen oplossingen aan bij problemen en wijzen kinderen op hun eigen gedrag. 

Zelfstandigheid

Op IKC Klimboom krijgt uw kind de ruimte om actief te leren op zijn of haar eigen niveau. Vanaf groep 1 leert uw kind met behulp van de leerkracht om zelf aan taken te werken en deze in te plannen. De leerkracht geeft instructie, houdt de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten en stuurt bij waar nodig. Spelenderwijs raken de kinderen vertrouwd met het zelfstandig werken en leren ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.

Reflectie

We helpen leerlingen bij het reflecteren op hun eigen prestatie. Wat ging goed en wat kan beter? Zo blijven kinderen zich op een positieve manier ontwikkelen.

Goede resultaten

Tijdens de basisschooltijd leren onze leerlingen zelf doelen te stellen, te plannen, samen te werken, zich te presenteren en hun eigen werk te beoordelen. Er ligt in groep 8 een stevige basis voor het vervolgonderwijs en dat ziet u terug in onze leerlingen, in het inspectierapport en in de onderwijsopbrengsten.

Snel naar