Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Basisonderwijs

Is uw kind ziek of afwezig, dan geeft u dit als ouder voor 8.15 uur aan de school door op (079) 351 76 86. Bij geen bericht van afmelding neemt de school met u contact op.

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 8.00 uur op de groep aan ons door te geven.

Snel naar