Groep 8

Een dagje in groep 8

Wanneer de kinderen 's ochtends binnen komen, zie je direct dat zij het daltononderwijs helemaal eigen zijn. Zij beheersen een mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het vermogen op een effectieve manier samen te werken.

Groep 8 is een bijzonder jaar. Definitieve adviezen voor het voortgezet onderwijs, centrale eindtoets, musical en afscheid nemen van de basisschool brengen mooie herinneringen met zich mee.

Ook dit jaar is nog belangrijk om te laten zien wat je allemaal in huis hebt en dat je klaar bent voor het voortgezet onderwijs. De kinderen worden zo goed mogelijk voorbereid op deze overgang door er regelmatig over te praten.

Daarnaast hebben zij vaak een verantwoordelijke taak, waarin je ziet dat zij de oudsten van de school zijn.

                                    

Snel naar