Groep 6

Een dagje in groep 6

Wanneer de kinderen in groep 6 zitten, leren zij hun werk over de hele week te plannen. Dus niet meer per dag bekijken wat je moet maken, maar je werk meer verdelen over de hele week.

Om het eigenaarschap te verhogen bij de kinderen, worden zij ook betrokken bij het maken van het rooster. Door aan het begin van de week te vergaderen mogen de kinderen zelf aangeven welke indeling zij willen aan de hand van het rooster van de week ervoor. 

Een afwisseling van rekenen, taal, lezen, spelling, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, creatieve vakken en bewegingsonderwijs wordt op niveau aangeboden. 

Alle bovenbouwgroepen zijn ook gekoppeld aan een kleutermaatje, waarmee ze eens in de 8 weken samen een werkje mogen doen. Zo leren de kleuters vertrouwd te raken in het gebouw en de bovenbouwleerlingen een zekere verantwoordelijkheid.

Snel naar