Groep 5

Een dagje in groep 5

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen naast rekenen, taal, spelling en lezen ook aardrijkskunde en geschiedenis aangeboden. Aan het eind van het schooljaar zijn lessen op de wijktuin ook een uitbreiding op het lesprogramma.

Ook hier start de dag rustig voor de kinderen waarin zij de tijd krijgen om hun werk te plannen en alvast zelfstandig of samen aan het werk te gaan. De leerkracht benut deze tijd om kinderen alvast op weg te helpen met een ander werkje of extra uitleg te geven aan kinderen die daar behoefte aan hebben.

Op het rooster staan instructietijden overzichtelijk weergegeven, zodat kinderen kunnen zien wanneer zij uitleg voor een les krijgen en zelfstandig werktijd hebben. 
Tijdens de zelfstandig werktijd hebben de kinderen ook de vrije keuze om een andere werkplek te kiezen. Bijvoorbeeld op het daltonplein, waar zij samen of alleen kunnen werken.

Iedere ochtend in de kleine en grote pauze mogen de kinderen met de andere bovenbouwgroepen lekker op het grote plein spelen. Zo doen ze weer voldoende energie op om de middag weer fris te beginnen.

                                 

Snel naar