Groep 4

Een dagje in groep 4

Na een geactiveerde inloop waarin de kinderen hun werk kunnen plannen op de dagtaak, gaan zij daar vervolgens zelfstandig mee aan de slag.

Rekenen, spelling, taal en lezen staan dagelijks op het programma. Op de dagtaak staat op niveau voor iedere leerling wat zij moeten maken voor deze vakken.
Wanneer zij klaar zijn met hun werk, weten ze wat ze zelf moeten nakijken en wanneer nodig hun werk moeten verbeteren of om hulp vragen.

Ook in groep 4 wordt het programma afgewisseld met creatieve vakken en momenten van ontspanning, waar ook bewegingsonderwijs onder valt. 

Aan het eind van de dag is er altijd nog een momentje waarop de kinderen met de leerkracht reflecteren op de dag en/of op een specifiek doel.

Snel naar