Groep 3

Een dagje in groep 3

In groep 3 staan leren lezen, schrijven en rekenen centraal en deze vakken zijn de hele dag in het programma verweven. Een evenwichtige afwisseling van leren en ontspanning, zorgt ervoor dat de kinderen spelenderwijs aan de leerdoelen werken.

Wanneer de kinderen 's ochtends binnenkomen starten ze met het plannen van werkjes om vervolgens zelfstandig aan het werk te kunnen. Aan het begin van het jaar doen zij dit plannen op een planbord en na de herfstvakantie op een dagtaak. 

De kinderen leren lezen en spelling met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode biedt een leuke afwisseling van oefeningen waarbij de aangeboden letters dagelijks herhaald worden.

De rekenmethode biedt op een zeer visuele wijze een doorgaande lijn van tellen naar rekenen tot 20. Daarnaast is er aandacht voor meten, tijd en geld.

Omdat wij een continurooster hebben, blijven de kinderen tussen de middag op school en ervaren op die wijze meer rust.

Snel naar