Groep 1-2

Een dag in groep 1-2

Het onderwijs aan het jonge kind begint met het aanbrengen van structuur. Een vaste dagindeling en een goede onderliggende visie helpen hierbij. Onze visie op onderwijs aan het jonge kind vindt u hier.

Bij de onderbouw brengt u uw kind in de klas tussen 8.15 en 8.30 uur. Zo heeft u de gelegenheid om samen met uw kind een werkje te starten en rustig afscheid te nemen.

Met behulp van de dagritmekaarten wordt in de kring besproken wat er die dag op het programma staat. Ook geeft de leerkracht hier een grote kringles, waarbij  ook een bewegingsactiviteit hoort en door veel interactie het lesdoel bereiken.
Daarna gaan de kinderen spelenderwijs aan het werk met de taken en gaat de leerkracht aan het werk met een klein groepje of een individueel kind.

Rond 10 uur hebben de kinderen pauze. Ze eten wat fruit of groente en gaan daarna gymmen. In de onderbouw gymmen we elke ochtend.

Na het gymmen gaan we  aan het werk met een groepsles. Dit kan Engels zijn, maar ook muziek, taal, schrijven of rekenen.
Hierna is het tijd om buiten te spelen.

Lunchen doen we samen met de leerkracht in de klas. Doordat de kinderen tussen de middag op school blijven ervaren ze meer rust.

In de middag is er meer aandacht voor spel. Waar de taken in de ochtend een specifiek leerdoel dienen, werken we in de middag meer aan een brede ontwikkeling van de kinderen. 

De dag sluiten we af met buiten spelen en het plannen van de taken voor de volgende ochtend.

Snel naar